Slávnostné vyhlásenie MSBP 2012 by Pavol Farkaš

https://vimeo.com/60588240