Konečné bodovanie 2020

Konečné poradie ZDBP 2020

 

Vzhľadom na epidemiologickú sitiuáciu na Slovensku sme uskutočnili  v priebehu sezóny  6 pretekov, z ktorých bude do celkového hodnotenia započítaných 5 najlepších výsledkov 

 

pripomienky: d.dacka@gmail.com