Priebežné bodovanie 2018

 

 

 

 

MOTTO GPZ:

„Behaj pre zdravie, pre radosť

s kamarátmi, rodičmi

aj s nami ...“