Projekt 50.ročník medzinárodných chodeckých pretekov Záhorácka 20 Projekt pre popularizáciu pohybových aktivít detí, mládeže a seniorov je spolufinancovaný a realizovaný prostredníctvom dotácie z MŠVVaŠ SR v oblasti športu v rámci výzvy F-2019-DOT01

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2019: 21 780 eur
 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019: 21 780 EUR

 

 

priebežné čerpanie a vyúčtovanie fin.prostriedkov 2019