Projekt 50.ročník medzinárodných chodeckých pretekov Záhorácka 20 Projekt pre popularizáciu pohybových aktivít detí, mládeže a seniorov je spolufinancovaný a realizovaný prostredníctvom dotácie z MŠVVaŠ SR v oblasti športu v rámci výzvy F-2019-DOT01