Propozície

PROPOZÍCIE

52. ročníka medzinárodných chodeckých pretekov

 

ZÁHORÁCKA DVADSIATKA

 

Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v chôdzi na 10km, juniorov a junioriek v chôdzi na 10km

Majstrovstvá Slovenska v chôdzi veteránov a veteránok na 5km

 

USPORIADATEĽ z poverenia Slovenského atletického zväzu  Junior club Borský Mikuláš a Obec Borský Mikuláš

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI

Predseda OV:              Bc. Róbert MACEK  

Riaditeľ pretekov:        Ing. Roman GAZÁREK                mob.:+421905825917    email: romangazarek68@gmail.com

Manažér pretekov:      Mgr. Dana GAŠPÁRKOVÁ          mob.: +421911523424   email: d.dacka@gmail.com

 

PROGRAM 52. ROČNÍKA  ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY                    

 

12:45                             Otvorenie pretekov

13:00                             1km prípravka chlapci                                       2012 a mladší

                                      1km prípravka dievčatá                                     2012 a mladšie

13:15                             1km najmladší žiaci                                           2010 – 2011

                        1km najmladšie žiačky                                       2010 – 2011

13:30                             Vyhlasovanie výsledkov 1km

14:00                             2 km mladší žiaci                                               2008 – 2009

                         2 km mladšie žiačky                                          2008 – 2009

14:20                             3 km starší žiaci                                                 2006 – 2007

                         3 km staršie žiačky                                            2006 – 2007

14:50                             Vyhlasovanie výsledkov 2km a 3km

15:10                             5 km dorastenci                                                  2004 – 2005

                         5km dorastenky                                                  2004 – 2005

                         5 km veteráni                                                      22.5.1986 a starší       MSR

                         5 km veteránky                                                   22.5.1986 a staršie     MSR

15:50                             500m                                                                  Chodecké legendy

16:00                             Vyhlasovanie výsledkov 5km

16:20                             10 km juniori                                                       2002 – 2003                 MSR

                         10km juniorky                                                     2002 – 2003                 MSR

                         10 km muži                                                                                              MSR

                         10 km ženy                                                                                              MSR

17:30                             Vyhlasovanie výsledkov 10km

 

PRIHLÁŠKY

Prihlášky sa zasielajú vopred, do 20.mája.2021 na emailovej adrese zahoracka20@gmail.com. Pretekári a pretekárky zo SR v kategórii juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky uvedú v prípade záujmu štart na MSR. Do MSR sa môžu prihlásiť len pretekári registrovaní v SAZ.

 

CENY

V kategórii mužov prvý traja pretekári finančné ceny (300-200-100€) a prví traja vecné ceny. 

V kategórii žien prvé tri pretekárky finančné ceny (300-200-100€) a prvé tri vecné ceny. 

V kategórii juniorov prví traja pretekári finančné ceny (50-30-20€) a vecné ceny.

V kategórii junioriek prvé tri pretekárky finančné ceny (50-30-20€) a vecné ceny.

V ostatných kategóriách prví traja vecné ceny.

Za prekonanie traťového rekordu 39:31 min v kategórii mužov na 10km je vypísaná prémia vo výške 100€.

Za prekonanie traťového rekordu 43:30 min v kategórii žien na 10km vypísaná prémia vo výške 100€.