KONEČNÉ PORADIE ZDBP 2017 !!!

Pripomienky píšte: d.dacka@gmail.com

 

celkoví víťazi 2017

 

ďalší ocenení: Nina Náterová, Vanesa Poláčková, Lívia Kučeráková,

VYHODNOTENIE MSBP 2012

Slávnostné vyhlásenie MSBP 2012 by Pavol Farkaš

04.03.2013 19:59
https://vimeo.com/60588240

Vyhodnotenie v Gbeloch - Pavol Farkaš

04.02.2012 00:00
vimeo.com/35270817

Vyhodnotenie v Gbeloch 2012 - Pavol Farkaš

04.02.2012 00:00
vimeo.com/35224302

   PARTNERI