Výsledky Záhoráckej dvadsiatky

Výsledky 51ročník     

Výsledky 46.ročník     Výsledky 47.ročník     Výsledky 48.ročník      Výsledky 49.ročník     Výsledky 50.ročník

Výsledky 41.ročník     Výsledky 42.ročník     Výsledky 43.ročník      Výsledky 44.ročník     Výsledky 45.ročník

Výsledky 36.ročník     Výsledky 37.ročník     Výsledky 38.ročník      Výsledky 39.ročník     Výsledky 40.ročník     

Výsledky 31.ročník     Výsledky 32.ročník     Výsledky 33.ročník      Výsledky 34.ročník     Výsledky 35.ročník     

Výsledky 26.ročník     Výsledky 27.ročník     Výsledky 28.ročník      Výsledky 29.ročník     Výsledky 30.ročník     

Výsledky 21.ročník     Výsledky 22.ročník     Výsledky 23.ročník      Výsledky 24.ročník     Výsledky 25.ročník     

Výsledky 16.ročník     Výsledky 17.ročník     Výsledky 18.ročník      Výsledky 19.ročník     Výsledky 20.ročník       

Výsledky 11.ročník     Výsledky 12.ročník     Výsledky 13.ročník      Výsledky 14.ročník     Výsledky 15.ročník     

Výsledky 6.ročník       Výsledky 7.ročník       Výsledky 8.ročník        Výsledky 9.ročník       Výsledky 10.ročník       

Výsledky 1.ročník       Výsledky 2.ročník       Výsledky 3.ročník        Výsledky 4.ročník       Výsledky 5.ročník